Αλαμάνας 10, Μετέωρα, Θεσσαλονίκη, Greece

© Lingo 2018

Προγράμματα σπουδών φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης

Μαθητές γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑ.Λ, Απόφοιτοι

Βελτίωση μαθησιακού επιπέδου

Εξοικείωση με κάθε μορφή εξετάσεων (Σχολικές, Πανελλαδικές, Μαθητικοί διαγωνισμοί Εισαγωγή σε Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια, Ο.Ε.Φ.Ε.)

Ενίσχυση γνωστικών δεξιοτήτων