Προγράμματα σπουδών Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Προγράμματα σπουδών Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Pre junior

4-6 ετών 

Γνωριμία με τη ξένη γλώσσα με διασκεδαστικό και ωφέλιμο τρόπο

Το μάθημα γίνεται βιωματικό με Ολιστική Φυσική Ανταπόκριση (Total Physical Response)

Junior Classes

7-9 ετών

Ο μαθητής κατακτάει τη γλώσσα μέσω ευχάριστων και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων 

Ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή οργάνωση της μελέτης

Senior Classes

10+... ετών

Παιδιά και έφηβοι 

Εφαρμόζουμε τη Θεωρία στην πράξη με αποτελεσματικό τρόπο

Έμφαση σε όλες τις δεξιότητες(skills)

Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποιητικών γλωσσομάθειας

IELTS

Για σπουδές και εργασία στο εξωτερικό. Οι εξετάσεις IELTS διεξάγονται στην Ελλάδα μία έως τρεις φορές κάθε μήνα.

To score που θα πάρετε ισχύει για 2 χρόνια. Εφόσον θέλετε να βελτιώσετε το score σας, μπορείτε να λάβετε εκ νέου μέρος στις εξετάσεις. Δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσες φορές μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις ο κάθε υποψήφιος.

 

 

PAPER          SECTIONS          NUMBER OF QUESTIONS          TOTAL TIME ALLOWED

Listening      4                          40                                                  30'

Reading       3                          40                                                  60'

Writing         2 writting tasks  1) 150 words                                   60'

                                                2)250 words

Speaking                                                                                        11-14 λεπτά

H εξέταση για το IELTS έχει συνολική διάρκεια περίπου 2 ώρες και 45’ Ο υποψήφιος εξετάζεται στα παρακάτω:

Φροντιστήριο Lingo, Αλαμάνας 10, Μετέωρα ΠολίχνηςΦροντιστήριο Lingo, Αλαμάνας 10, Μετέωρα Πολίχνης