Αλαμάνας 10, Μετέωρα, Θεσσαλονίκη, Greece

© Lingo 2018

Προγράμματα σπουδών Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Προγράμματα σπουδών Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Pre junior

4-6 ετών 

Γνωριμία με τη ξένη γλώσσα με διασκεδαστικό και ωφέλιμο τρόπο

Το μάθημα γίνεται βιωματικό με Ολιστική Φυσική Ανταπόκριση (Total Physical Response)

Junior Classes

7-9 ετών

Ο μαθητής κατακτάει τη γλώσσα μέσω ευχάριστων και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων 

Ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή οργάνωση της μελέτης

Senior Classes

10+... ετών

Παιδιά και έφηβοι 

Εφαρμόζουμε τη Θεωρία στην πράξη με αποτελεσματικό τρόπο

Έμφαση σε όλες τις δεξιότητες(skills)

Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποιητικών γλωσσομάθειας