Αλαμάνας 10, Μετέωρα, Θεσσαλονίκη, Greece

© Lingo 2018
Φροντιδτήριο Lingo, Θεσσαλονίκη
Φροντιστήριο Lingo, Θεσσαλονίκη

''Αναμνήσεις από παλιά'' εικόνες από εφημερίδα που εχουν φτιαξει μαθητές του φροντιστηρίου μας